KunstenHuis De Bilt – Zeist ontwikkelde in 2017 een persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject voor nieuwkomers in de regio. Nieuwkomers worden begeleid en gestimuleerd om zelf in actie te komen en hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten op het gebied van integratie en werk. Hierbij wordt theater ingezet als middel. De verbinding met de nieuwe woonplaats wordt gemaakt aan de hand van de inzet van buddy’s (inwoners) en lokale bedrijven.

We werken hierbij nauw samen met verschillende organisaties die expertise hebben op dit gebied, zoals Steunpunten Vluchtelingen, welzijns- en maatschappelijke organisaties, lokale bedrijven, sociale ondernemingen en de Regionale Sociale Dienst.

Sinds 2019 zijn we een nieuw traject speciaal voor vrouwen gestart. Deze trajecten worden uitgevoerd in het kader van de Pilot Veranderopgave Inburgering en worden gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wil je meer informatie over We∞Match, heb je interesse om deel te nemen, wil je buddy worden van een deelnemer of ben je op zoek naar nieuwe werknemers? Meld je dan aan via wematch@kunstenhuis.nl of stuur een bericht naar willeke@kunstenhuis.nl.

Wil je meer informatie over het We∞Match initiatief van het KunstenHuis De Bilt-Zeist,
kijk dan hier.

Wil je meer informatie over de activiteiten van het KunstenHuis De Bilt-Zeist, kijk dan hier.