We ∞ Match 3 van start

Na twee succesvolle edities, gaat in maart 2019 We ∞ Match 3 van start! We ∞ Match is een participatietraject voor statushouders en bijstandsgerechtigden uit gemeente De Bilt. Dit project is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten, het leren inzetten van het eigen sociale netwerk en het opbouwen van zelfvertrouwen. Samen met een buddy, een inwoner uit de gemeente, worden mogelijkheden onderzocht en gewerkt we aan een nieuwe toekomst in De Bilt.

In deze derde editie van We ∞ Match wordt de samenwerking aangegaan met K!X works van Movisie. Samen organiseren we een speciaal traject voor vrouwelijke nieuwkomers: We ∞ Match K!X works! Hierin wordt het beste van beide methodieken met elkaar gecombineerd en hopen we tot een nog betere aanpak te komen. Meer informatie over het project is te vinden op de website: https://kunstenhuis.nl/we-match/.