Corona Update

Corona update We∞Match De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het KunstenHuis is de veiligheid van onze cursisten, bezoekers en medewerkers topprioriteit. Daarnaast willen wij bijdragen aan het beteugelen van de verspreiding van het coronavirus. Het KunstenHuis zal daarom te allen tijde de instructies van overheid, RIVM en brancheorganisaties …

Filmpje Werkbezoek minister Koolmees Aan We∞Match

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte hier in samenwerking met We∞Match een video van. Elke vrouw moet de mogelijkheid hebben om financieel onafhankelijk te zijn en haar kwaliteiten op de arbeidsmarkt waar te kunnen maken, ook vrouwelijke nieuwkomers. Dat is helaas nog lang niet altijd het geval. Zes gemeenten doen ervaring op met programma’s specifiek …

Werkbezoek Minister Koolmees aan We∞Match

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bracht maandag 9 december aan KunstenHuis een werkbezoek voor het project We∞Match in Gemeente De Bilt. Het project doet mee met het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering’ van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel. We∞Match is …