We ∞ Match De Bilt is van start!


Jaaa! Wij zijn blij om je mede te delen dat We ∞ Match op 30 september 2020 officieel is begonnen! We zijn gestart met een bijeenkomst in het theater van het Lichtruim waar zowel de deelnemers, als buddy’s bij waren. Het is alweer de zesde We ∞ Match groep!

Voor ik hierover uitweid wil ik graag nog even terugblikken op onze We ∞ Match groep in Zeist.

Het was natuurlijk een vreemd traject gezien de coronamaatregelen waardoor een groot deel online ging, en daarna ook nog de zomer erachteraan.. maar we hebben de handdoek zeker niet in de ring gegooid. We hebben onze deelnemers na de zomer nog driemaal gezien waarna we dit traject (voor de meesten) hebben afgesloten. Woensdag 23 september hebben we dit gevierd met een kleinschalige certificaat uitreiking.

Negen vrouwen vol energie en motivatie om een zelfredzame toekomst op te bouwen in Nederland. Uiteraard is de groep kleiner dan normaal gesproken, dit vanwege de 1,5 meter afstand die we anders niet kunnen waarborgen. Ook blijft het natuurlijk een spannende tijd. U zult misschien denken; wat een vreemd moment om een nieuwe groep te starten… Maar de met de opgedane ervaring uit de eerste coronagolf weten we dat We ∞ Match, indien nodig, ook online verder kan gaan. Met de oplopende coronacijfers blijft het uiteraard per week bekijken wat we kunnen en mogen doen binnen de maatregelen van de overheid. Eén ding vinden wij hierin in ieder geval belangrijk: onze deelnemers zijn in beweging!
We weten dat we het met ons krachtige team, kundige en out-of-the-box-denkende trainers en welwillende deelnemers hoe dan ook tot een succes kunnen maken. Ook zijn wij erg blij met onze negen buddy’s die de deelnemers individueel begeleiden gedurende het traject.

De deelnemers gaan een trainingsperiode in van vier maanden waarbij zij getraind worden op het gebied van zelfontwikkeling, presentatie, talentontwikkeling en loopbaan coaching. Ook krijgen de deelnemers extra taalondersteuning vanuit We ∞ Match. Het uiteindelijke doel is om de deelnemers op weg te helpen naar een zelfredzame toekomst in Nederland op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Wij zetten hierbij cultuur en empowerment in als middel.

We ∞ Match valt sinds februari 2020 onder de pilot Vrouwelijke gezinsmigranten en nareizigers van Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de deelnemers van de huidige groep zullen (anoniem) worden meegenomen in het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut.

De eerste twee trainingen zijn net geweest, die vooral in het teken stonden van kennismaking met elkaar en met elkaars cultuur. Zo hebben we de deelnemers gevraagd om iets uit hun eigen cultuur met ons te delen. Hier maakten we een levend museum van. Een ander voorbeeld is een stuk dans dat iedere deelnemer liet zien afkomstig uit het land van herkomst. Dit zorgt steeds weer voor een hoop plezier. Het is mooi en bijzonder om te merken dat iedereen meteen weer zo open en vrij durft te zijn! Er lijkt meteen veilige sfeer in de groep te zijn ontstaan met daarbij ook een hoop gezelligheid!

De deelnemers beginnen iedere training meteen spreekwoord. Aangezien spreekwoorden vaak terugkomen in dagelijkse gesprekken vinden we het goed hier aandacht aan te besteden.

Zo zijn de spreekwoorden “Al doende leert men” en “Een goed begin is het halve werk” al aan bod geweest. Om de spreekwoorden beeldend en begrijpelijk te maken koppelen we hier praktische oefeningen aan.

Alle deelnemers hebben een We ∞ Match map waarin de inhoud van de trainingen en het huiswerk staat vermeld. De deelnemers werken hier wekelijks mee en dit zal steeds meer hun gepersonaliseerde werkmap worden.

De deelnemers zullen zich de komende weken gaan verdiepen in hun eigen vaardigheden, kwaliteiten en talenten en hun plannen voor de toekomst. Evenredig aan deze lessen krijgen zij taallessen aangeboden die de inhoud van de trainingen onderstreept. Hierin bereiden zij belangrijke woorden en zinnen voor die in de training aan bod komen.

Heeft u een leuk idee voor het project, vertel het ons. We staan altijd open voor leuke ideeën!

U kunt mailen met onze projectleider Willeke Colenbrander: willeke@kunstenhuis.nl of een mailtje sturen naar wematch@kunstenhuis.nl.