Het succesverhaal van Anna Gyurjyan; van We ∞ Match deelnemer naar Bouwinspecteur

Beste Lezers,

We ∞ Match heeft mij gevraagd mijn verhaal op te schrijven, hetgeen ik graag hierbij doe. Mijn naam is Anna Gyurjyan en ik ben 32 jaar, Ik heb een migratie achtergrond en kom uit Armenië. Ik woon precies 11 jaar in Nederland, in de gemeente De Bilt. In 2009 trouwde ik met een Armeense man die in Nederland woonde. Kort na ons huwelijk, verhuisde ik naar Nederland. In Armenië heb ik bouwkunde gestudeerd. Aanvankelijk was het voor mij heel moeilijk om in Nederland mijn eigen leven op te bouwen. Ik kende de taal niet, kende niemand behalve mijn man, die mij inlichtingen kon geven over mijn volgende stappen. Ik besefte al heel snel dat ik eerst de Nederlandse taal moest leren. Dus ben ik aan de slag gegaan. Na één jaar hard studeren heb ik het diploma NT2 programma I en II behaald. Tevens ben ik moeder geworden van 2 prachtige kinderen. Toen mijn kinderen nog klein waren was het ontzettend moeilijk om te studeren en de kinderen groot te brengen. Ik wilde toch als hoogopgeleide vrouw ook gaan werken, maar dat leek vrijwel onmogelijk met 2 kleine kinderen en onze culturele achtergrond. Mijn man wilde niet dat ik werk ging zoeken, want hij zag hoe druk ik het had met huishoudelijk werk en de zorg voor hem en de twee kinderen. Hij was van mening dat hij voor de financiële behoeftes van ons gezin moest zorgen als een echte Armeense man. Ik wilde echter niet alleen een ideale moeder en huisvrouw zijn, maar ook van nut zijn in de maatschappij, vrienden maken, gewoon met andere mensen omgaan en mijn beroep uitoefenen. Toen mijn man inzag dat ik het echt meende, begreep hij dat het voor mij van wezenlijk belang was om te gaan werken.

Zo begon ik te solliciteren. Ik heb af en toe tijdelijke baantjes gehad, maar ik droomde van een baan in de bouwkunde. Ik heb tenslotte bouwkunde gestudeerd en dat wil ik graag benutten in mijn loopbaan. Dat bleek ingewikkelder dan ik dacht om verschillende redenen. Ik was behoorlijk onzeker, mijn Nederlands was en is niet perfect, ik ben van buitenlandse afkomst en had geen netwerk. Toch bleef ik vastberaden om door te zetten.

Uiteindelijk na vele mislukte pogingen en enkele weigeringen van verschillende werkgevers kwam ik op het spoor van We ∞ Match, een organisatie die vrouwen met een vluchtelingenachtergrond, die wettelijk in Nederland verblijven helpt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met behulp van We ∞ Match kwam ik in contact met de juiste mensen. Na een succesvolle eindpresentatie georganiseerd door We ∞ Match heeft de gemeente De Bilt mij een stage/werkervaringsplek bij de gemeente aangeboden. Na zes maanden stage is deze voor nog eens zes maanden verlengd en mocht ik de opleiding “Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht” gaan volgen bij de Bestuursacademie Nederland. Toen moest ik studeren en examens afleggen om aan enkele eisen te voldoen om te mogen werken bij de gemeente als bouwinspecteur. Hoopvol en vertrouwende dat het mij zou lukken om in de toekomst als inspecteur in de bouw te werken, heb ik ook mijn Nederlandse rijbewijs (na 5 pogingen) gehaald. Gelukkig na een succesvolle stage en geslaagde examens begon mijn loopbaan bij de gemeente De Bilt.

Na ongeveer 7 jaar op zoek te zijn geweest naar een baan die bij mij paste heb ik mijn droom waargemaakt. Dat zou onmogelijk zijn geweest zonder de steun van We ∞ Match, die mij een beslissend duwtje in de juiste richting heeft gegeven. Dat zou ook niet zijn gelukt zonder de mentale steun van een Nederlandse vrouw Gea, die ik toevallig heb leren kennen en die een rotsvast vertrouwen in mij had, altijd heeft geloofd in mijn vermogens om mijn droom te verwezenlijken. Zij zegt heel vaak ‘’Anna, jij kan het, jij hebt veel wilskracht, je bent slim, je moet gewoon volhouden en blijven proberen, niemand zal het voor je doen, alleen jij”. Als ik me soms hopeloos voelde, zei ze onmiddellijk dat ik het zeker kon en niet moest opgeven, maar nog een keer proberen, dat (bijna) alle hindernissen, werkelijke of die in mijn verbeelding, kunnen worden overkomen. Ik geloofde en geloof Gea die voor mij een ideaal is, een rolmodel. Ik ga geregeld bij haar op bezoek om rustig te kunnen studeren en met haar te praten. Dankzij haar en haar hulp geloof in mijn eigen krachten, probeerde ik poging na poging om mijn doel te bereiken.

Tot slot wil ik toevoegen dat hard studeren en werken, de steun van We ∞ Match en die van andere mensen mij hebben gebracht naar de plek waar ik nu sta. Ik ben gelukkig en dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. Ik ben blij dat ik hulp ging zoeken en dat ik geholpen werd. Ik ben van mening dat ook andere vrouwen van buitenlandse afkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt een geschikte werkplek kunnen vinden als ze dat allereerst echt willen, hun best doen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, een netwerk proberen op te bouwen en hulp zoeken en aanvaarden.

Dank jullie wel!

Anna Gyurjyan
Toezichthouder Bouw Gemeente De Bilt